Approach to Guishan - 6 Yunan Artist

Artist: Mao Xuhui, Jin Zhiqiang, Hu Xiaogang, Tang Zhigang, Liu Yawei, Lan Qingxing, Zhao Leiming

Curator: Mao Xuhui

Essay: Mao Xuhui, Jin Zhiqiang, Hu Xiaogang, Liu Yawei

Publication: December 2006

Size: 280x280mm

Page: 142

ISBN: 981-05-7475-8

Price:SGD70