Red & Grey - 8 Avant-Garde Chinese Artist

Red & Grey - 8 Avant-Garde Chinese Artist

Wang Guangyi, Mao Xuhui, Yue Minjun, Zhou Chunya, Liu Wei, Ye Yongqing, Zhang Xiaogang, Wei Guangqing

28.5x23cm

48 Pages

32 Plates

Price: SGD70